Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

ZAKWATEROWANIE

1. Doba pobytu w domku trwa  od godziny 15:00 do godziny 11:00 następnego dnia.

2. Rozliczenie za pobyt odbywa się przelewem, najpóźniej w momencie zakwaterowania, na podany w rezerwacji nr konta.

3. Brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń w ciągu 2 godzin od momentu zakwaterowania – co do stanu wyposażenia oraz stanu technicznego ścian i pozostałych elementów – równoznaczne jest z tym, że domek został oddany w stanie niebudzącym zastrzeżeń Gości.

4. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody i zniszczenia powstałe w czasie użytkowania domku.

5. Zabrania się przebywania większej ilości osób na terenie obiektu niż zadeklarowana w rezerwacji.

6. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w domku.

  KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Dla komfortu pozostałych gości:

1. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 6:00.

2. Zabrania się organizowania przez Gości przyjęć oraz imprez typu: wieczory panieńskie, kawalerskie oraz wszelkich innych zakłócających ciszę nocną i porządek społeczny.

3. W domku obowiązuje zakaz palenia.

4. Zabrania się na terenie obiektu posiadania i użytkowania materiałów pirotechnicznych.

5. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku i na terenie obiektu dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zdrowie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży do lat 18 odpowiadają rodzice. Na terenie obiektu znajduje się  plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem. Goście zobowiązani są przestrzegać regulaminu placu zabaw zamieszczonego na domku ze zjeżdżalnią.

6. Objekt jest monitorowany.

 

UŻYTKOWANIE

1. Przy każdorazowym opuszczaniu domku Goście zobowiązani są:

a) do sprawdzenia czy wszystkie urządzenia wodne oraz elektryczne są wyłączone w szczególności:

żelazko, płyta indukcyjna, piekarnik, czajnik, oświetlenie,

b) do zamknięcia wszystkich okien i drzwi , 

c) do sprawdzenia czy woda jest zakręcona.

2.Gość ponosi odpowiedzialność za powierzone mu klucze oraz mienie znajdujące się w domku.

3. Gość zobowiązuje się do nieusuwania z domku jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do domku.

4. W przypadku zagubienia kluczy od domku Goście zobowiązani są do powiadomienia właściciela obiektu oraz pokrycia kosztów wymiany zamków i kluczy.

5. Prosimy o dbanie o wynajęty domek oraz o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

6. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy wyposażenie domku zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty.

        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia go do zwrotu kwoty za niewykorzystany okres. 

2. Wynajmujący ma prawo odmówić zameldowania osób będących pod wpływem alkoholu i śródków odurzających.

3. Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu jakichkolwiek kosztów oraz zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres w przypadku:

a) naruszenia postanowień niniejszego regulaminu

b) naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności naruszenia ciszy nocnej oraz zachowania się w sposób wulgarny i agresywny.

4. Dane Osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.sloneczna11.pl w zakładce polityka prywatności.

Sofa znajdująca  się w salonie posiada funkcję spania – dodatkowe prześcieradło znajduje się w pojemniku w sofie.

strona główna